Lite om oss...


Rådahammars Maine Coon och biodling är ett litet katteri och en småskalig biodling. Läs mer om vår biodling under sidan "biodling".


Våra katter lever som våra familjemedlemmar med tillgång till hela huset och inhängnad kattgård med gott om aktivitetsmöjligheter. Jag som, sedan 2021, innehar stamnamnet SE* Rådahammars heter Lillemor Rådbo och föder upp raskatten Maine Coon.  Målsättningen är att föda upp friska, sunda Maine Coon katter med rasens typiska uttryck. Naturligtvis sätts störst värde vid att bevara rasens härliga och sociala temperament. Hälsa är alltid a och o. Vi testar avelsdjur enligt Pawpeds hälsoprogram, vilket innebär HCM-scanning, HD-röntgen och DNA-test (HCM, pk-def och SMA).


Det förstnämnda (HCM) står för hypertrofisk kardiomyopati, vilket är en ärftlig hjärtsjukdom, som kan leda till plötslig död. HD är en förkortning på höftledsdysplasi, som kan bli mycket smärtsamt p.g.a. inflammationer och nedbrytning av brosk. Pk-def (pyruvate kinate deficiency) är en blodbristsjukdom, som gör att förlust av enzym ger kortare livslängd hos de röda blodkropparna. SMA (spinal muskelatrofi) är en ärftlig genetisk sjukdom drabbande rasen Maine Coon, vilket medför en degeneration av nervceller. Detta kan ge muskelsvaghet med svårigheter för katten att röra sig. 


Uppfödningen hos oss på SE* Rådahammars sker i mycket begränsad omfattning; hittills har vi haft en kull per år. Våra kullar är resultatet av noggrann planering och stor längtan. Att föda upp katter är en grannlaga uppgift. Som uppfödare har man ett stort ansvar för att varje kattunge får en bra start i livet. Vi vill ha gott om tid för arbetet att socialisera och miljöträna våra kattungar. Att föda upp en kattkull tar mycket tid och för att förena hobby med förvärvsarbete planeras varje kull noggrant.


Varför just rasen Maine Coon? 


Katter har funnits runt mig på ett eller annat sätt, under hela mitt liv. Som liten hade vi alltid minst en katt, de flesta vad man då kallade "bondkatter" men även några "blandraskatter". Som vuxen skaffade jag mig min första raskatt, som blev en stor vacker Norsk Skogkatt. Efter några år med småbarn övertog vi en omplacerad Ragdoll. Intresset för Maine Coon vaknade under 2010-talet. Jag hade länge sneglat på dessa stora, majestätiska katter med ett lite småelakt och respektingivande utseende. Det var fascinerande att en katt med så elak uppsyn kunde vara så vacker! Sedan jag blev Maine Coonägare är jag förälskad i denna ras! Mycket tack vare rasens fantastiska temperament. De är snälla, tillgivna och oerhört tålmodiga. De har, i mitt tycke, allt man kan önska av en katt. Kort och gott; en stor, vacker katt med lite småelakt uttryck i kombination med ett stort hjärta!